+420 224 213 807 info@hoteluprince.com Online rezervace pokoje
Bauer hotel group

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

BHG PRINC s.r.o., IČO 073 41 199, se sídlem Praha 1, Staré Město, Staroměstské náměstí 460/29, PSČ 110 00, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) Vás tímto informuje o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s rezervací ubytování:

  1. Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje uživatele v rozsahu zadaném při rezervaci ubytování prostřednictvím webových stránek, případně emailem (především jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, údaje o platební kartě zahrnující číslo karty, datum expirace, typ karty a CVC kód, a případně též další údaje zadané při rezervaci, např. titul), a to pro účely zajištění Vámi požadované rezervace ubytování, tedy pro účely plnění smlouvy, což je právním základem zpracování osobních údajů.
  2. Vaše e-mailová adresa bude ještě následně využita pro zaslání dotazníku spokojenosti, jehož vyplnění je zcela dobrovolné. V tomto případě je právním základem zpracování osobních údajů oprávněný zájem Správce na poskytování co nejkvalitnějších služeb svým zákazníkům.
  3. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám pouze tehdy, jde-li o plnění právní povinnosti Správce. Vaše osobní údaje budou Správcem uloženy po dobu nezbytnou k provedení rezervace ubytování, dále po dobu ubytování a poté po dobu předepsanou právními předpisy, případně nezbytnou pro ochranu práv a oprávněných zájmů Správce. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem a jste proto povinen osobní údaje Správci poskytnout, a to včetně údajů o platební kartě. Bez poskytnutí osobních údajů si nemůžete u Správce rezervovat ubytování.
  4. Při zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečena jejich ochrana, což platí zvláště pro údaje o Vaší platební kartě, které Správce zabezpečuje proti všem formám možného zneužití.
  5. Máte právo na přístup ke všem svým osobním údajům u Správce, právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a rovněž právo vznést u Správce námitku týkající se zpracování osobních údajů. Smíte rovněž podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.
Tato webová stránka používá cookies, aby vám umožnila co nejlepší zážitek z našich stránek.