+420 224 213 807 info@hoteluprince.com Online rezervace pokoje
Bauer hotel group

SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, SE ZAŘAZENÍM DO PROGRAMU LOAJALITY A SE SOUVISEJÍCÍM ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Souhlasím s tím, aby mi BHG PRINC s.r.o., IČO 073 41 199, se sídlem Praha 1, Staré Město, Staroměstské náměstí 460/29, PSČ 110 00, který provozuje ubytovací zařízení (dále jen „Správce“), zasílal informace a obchodní sdělení, tj. zejména informace týkající se nabízení výrobků či služeb, reklamy či vybízející k návštěvě internetových stránek či informace určené k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image (dále jen „obchodní sdělení“), podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Souhlasím rovněž s tím, abych byl u Správce zařazen do programu loajality, díky čemuž mi Správce bude moci poskytovat zvýhodněné nabídky výrobků či služeb, věrnostní výhody apod.
 3. Na základě dále uvedených informací pak rovněž svobodně, informovaně a konkrétně souhlasím s tím, aby Správce zpracovával mé osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení a zařazení do programu loajality, přičemž potvrzuji, že jsem byl Správcem informován o následujících skutečnostech:
  1. Správce bude na základě uděleného souhlasu zpracovávat mé osobní údaje v rozsahu, v němž jsem je zadal při rezervaci ubytování prostřednictvím webových stránek, případně emailem (především jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, údaje o platební kartě zahrnující číslo karty, datum expirace, typ karty a CVC kód, a případně též další údaje zadané při rezervaci, např. titul), a to pro účely zasílání obchodních sdělení a zařazení do programu loajality. Právním základem zpracování osobních údajů je tento souhlas se zpracováním osobních údajů.
  2. Osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám pouze tehdy, jde-li o plnění právní povinnosti Správce. Osobní údaje budou Správcem uloženy po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů pro uvedené účely je smluvním požadavkem, jímž je podmíněna účast v programu loajality, a beru na vědomí, že nejsem povinen souhlas se zpracováním osobních údajů Správci poskytnout. Samotnou rezervaci ubytování bez zařazení do programu loajality smím provést i bez udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  3. Byl jsem poučen o tom, že při zpracování osobních údajů bude dostatečně zabezpečena jejich ochrana, což platí zvláště pro údaje o platební kartě, které Správce zabezpečuje proti všem formám možného zneužití.
  4. Byl jsem poučen o tom, že mám právo na přístup ke všem svým osobním údajům u Správce, právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a rovněž právo vznést u Správce námitku týkající se zpracování osobních údajů. Byl jsem rovněž poučen o tom, že smím podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.
  5. Byl jsem poučen o tom, že mám právo udělený souhlas se zasíláním obchodních sdělení, se zařazením do programu loajality a se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to bezplatně emailem zaslaným na adresu uvedenou v příslušném obchodní sdělení nebo na webových stránkách Správce.
 4. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů uděluji na dobu neurčitou.
Tato webová stránka používá cookies, aby vám umožnila co nejlepší zážitek z našich stránek.