+420 224 213 807 info@hoteluprince.com Online rezervace pokoje Bauer hotel group

Tradice

Místní čas: 1:47 am
Místní teplota: 6°C / 44°F
Wi-Fi Internet zdarma
Naše lokace

Náš hotel U Prince se nachází přímo na Staroměstském náměstí, které je srdcem Prahy už více než tisíc let. Tehdy tu bývalo rozměrné tržiště, které svou polohou na jedné z evropsky nejvýznamnějších obchodních stezek lákalo cizí kupce k obchodování. Skutečným městem se osídlení v místech tržiště stalo až ve 12. století a přejalo název hradu vypínajícího se nad Vltavou – Praha. Do této doby spadá i počátek historie domu U Prince, jenž v minulosti nesl i název U Zlatého nebo Černého anděla.

Svou zadní částí dům přiléhá k původně románskému, dnes již bývalému kostelu sv. Michala, v němž na počátku 15. století kázal i mistr Jan Hus. Hotel U Prince byl původně výstavním měšťanským domem, který byl v minulosti často přestavován. Dodnes však jeho zdi uchovaly řadu původních cenných stavebních prvků, včetně kamenných portálů a gotické studny. Citlivě zrekonstruovaná barokní fasáda hotelu U Prince je z konce 1. poloviny 18. století. Z této doby pochází také socha sv. Floriána na nároží domu, která je dílem věhlasného barokního sochaře Ignáce F. Platzera a stala se emblémem našeho hotelu.

Z historie domu víme, že v 15. a 16. století zde byla lékárna, podobně jako na sousedním Malém náměstí, které bylo ve středověku zasvěceno lékárenství. V polovině 19. století bylo v přízemí domu U Prince knihkupectví a ve 20. století se započala tradice domu jako sídla pohostinství a restaurace.

Tato webová stránka používá cookies, aby vám umožnila co nejlepší zážitek z našich stránek.